Intraoralni popravak: mali zahvat za veliki rezultat

Vrlo često u praksi se susrećemo s puknućima protetskih radova. Razlozi koji dovode do pukotina i otkrhnuća su neke parafunkcijske kretnje u pacijentovim ustima, neodgovarajuća kvaliteta protetskih radova koja uvelike ovisi o kvaliteti korištenih materijala ali i ljudskom faktoru. Osim grešaka u izvedbi pojedine faze izrade nadomjestka, na nastanak pukotina utječe i faktor protoka vremena i dotrajalost radova.

Neovisno o uzroku, u određenim situacijama moguća je reparatura. Osim što je to state-of the art rješenje, svakako je puno ugodnije i brže za pacijenta, ali i za nas kao doktora. Ono što svakako uvijek nastojim izbjeći je zamjena cijelog rada, posebno ako je noviji.

Sredstvo kojim se reparira mora biti kompatibilno sa različitim materijalima i zato je Gluma Bond Universal zajedno sa Gluma Ceramic Primerom idealno: indicirano je za reparaturu metalkeramičkih radova gdje je izložen metal, punih keramičkih radova (uz obavezno korištenje Gluma Ceramic Primera kod silikatne keramike) i cirkonskih radova.

Pacijent sa metalno keramičkim mostom starim oko 8 godina, koji nije rađen u mojoj ordinaciji, nezadovoljan je odkrhnutim dijelom zuba 13, a uz to je vidljiv i metalni dio konstrukcije mosta.

Pošto se radi o vrlo zahtjevnom pacijentu, odlučila sam se za intraoralnu reparaturu. Prvo sam detaljno ispjeskarila dio mosta koji nedostaje, a zatim samo djelomično jetkala keramiku ortofosfornom kiselinom. Postupak pjeskarenja nije obavezan, ali daje bolje rezultate u jačini vezivanja.

Ortofosforna kiselina se ne stavlja na metalnu površinu, jer metalna površina u kontaktu s kiselinom ostaje prekrivena fosfatom, a to onemogućuje vezivanje fosforne skupine MDP monomera iz adheziva za metal, te oslabljuje čvrstoću adhezije.

Nakon ispiranja kiseline keramika se mora silanizirati i zato nanosim Gluma Ceramic Primer koji se nakon 20 sekundi lagano propuše. Nakon primera apliciran je GLUMA Bond Universal.

Adheziv se nakon 20 sec. agitiranja lagano propuše i polimerizira 10 sekundi.

Za postizanje boljeg estetskg rezultata potrebno je prekriti izloženi metal sive boje. Umjesto opakera koji stavljaju tehničari, koristim tekući kompozit Chrisma Baseliner, izrazito opakan i jednostavan za korištenje. Zbog izraženog opaciteta, Baseliner je potrebno malo duže polimerzirati u odnosu na vrijeme polimerizacije ostalih boja.

Sljedeći sloj se nalazi na mjestu gdje bi trebao biti dentin, pa koristim dentinsku boju koja će prekriti opakni Baseliner, u ovom slučaju Charisma Topaz OM (opaque medium). Za posljednji sloj je korištena univerzalna boja, Charisma Topaz A3. Slijedi obrada konturiranjem i poliranjem i intraoralna reparatura je gotova.

Pacijent je bio zadovoljan rezultatom, kao i količinom vremena i novca koju je uložio u ovaj rad. Intraoralna reparatura je moderan postupak tretiranja lokaliziranih nedostataka i odlično je rješenje u slučajevima u kojima je indicirana. Kombinacija kvalitetnog materijala za reparaciju, poznavanja postupka repariranja i uz zrno uloženog truda brzo će vam dati zadovoljnog pacijenta. A zadovoljan pacijent je ključ uspjeha svake ordinacije.

Tina Vukičević, dr.med.dent.

Dental Office Tina

Primorska 10, Zagreb

info@dentalofficetina.com

INTRAORALNE REPARATURE
PROČITAJTE VIŠE O INTRAORALNIM POPRAVCIMA
28/11/18|