STRES NA RADNOM MJESTU

Borba protiv stresa izazov je modernog doba

O stresu vam ne moramo govoriti– radite u stomatološkoj ordinaciji. Premalo vremena, previše zahtjeva i osjećaj da očekujete neočekivano čine izazovnu kombinaciju. Zbog toga je još važnije prepoznati glavne uzročnike stresa i poduzeti protumjere.

KOLIKO JE STRESA U VAŠOJ ORDINACIJI? RIJEŠITE TEST I SAZNAJTE

Stomatolozi imaju stalnu i jaku sklonost prema fizičkom, mentalnom i emotivnom preopterećenju. Većina ih se ne može osloboditi žrvnja svakodnevne rutine, zahtjeva za savršenstvom i mnogobrojnih radnih sati. Stomatolozi pate od nevjerojatno visokog rizika stresa na radnom mjestu, što može imati negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje, povećavajući tako rizik od duševne boli i anksioznosti.

KAKO STRES UTJEČE NA ŽIVOT STOMATOLOGA

Istraživanje provedeno među stomatološkim stručnjacima pokazalo je da je više od polovice ispitanih stomatologa bilo pod stresom u vezi posla svaki dan ili većinu radnih dana. Tri najčešća fizička simptoma uključivala su nesanicu, umor i anksioznost. No cijenu nije platilo samo  njihovo fizičko zdravlje, jer je stres značajno  utjecao i na njihovu motivaciju te osobne i obiteljske odnose. Kada su upitani kako upravljaju stresom, neki odgovori bili su relativno uznemirujući. Nakon bavljenja sportom, alkohol je naveden kao drugi najčešći način smanjenja stresa. Sve te okolnosti pokazuju da se problem treba ozbiljno shvatiti.

PREPOZNAVANJE UZROČNIKA STRESA

Brojni faktori povećavaju rizik ovog zanimanja od prevelike količine stresa. S jedne strane postoje psihološka pitanja interakcije s pacijentima, primjerice strah pacijenata od pregleda i njihovi rastući zahtjevi. S druge strane, velika količina stresa  vezana je uz upravljanje i organizacijska pitanja. Među glavnim uzročnicima stresa za stomatologe na radnom mjestu najčešće se navodilo kašnjenje. Slijede ga sukobi između članova tima, nezadovoljavajuća ravnoteža između privatnog života i posla te pitanje sukladnosti.

Stalno funkcioniranje na visokoj razini i skraćivanje razdoblja oporavka u konačnici dovodi do sve manjih resursa koji stomatolozima stoje na raspolaganju. Iz tog se razloga mnogi od njih nalaze na rubu sindroma izgaranja. Ipak, postoji mnogo načina i mjera koje pomažu u  smanjenju pritiska i olakšavanju posla, čineći ga zdravijim. Izdvajamo dva najvažnija – izradu rasporeda i komunikaciju unutar tima.

1     IZRADA RASPOREDA

JASNA PRAVILA ZA PLANIRANJE PREGLEDA

Planiranje pregleda kompleksan je zadatak. Pacijenti bi željeli da stomatolozi stalno rade da bi se prilagodili njihovim osobnim željama i radnom rasporedu.

Također često kasne na zakazane preglede ili pomiješaju termine. Osim toga, događaju se nepredviđene stvari koje utječu na raspored. Vađenje zuba odjednom postane osteotomija, uzimanje otiska odgađa se uslijed krvarenja desni, konzultacije traju duže od planiranog. Život staje na put planiranju. To se događa na dnevnoj bazi.

Još je važnije prikladno planiranje rasporeda. Osoba zadužena za ugovaranje pregleda mora razumjeti koji tretman slijedi i koliko je vremena za njega potrebno. Stomatolozima se savjetuje da uspostave vremenske okvire za najčešće postupke u svojim ordinacijama. Da bi se izbjegle preambiciozne procjene, trebali bi provjeriti planiranje sa svojim timom. U suradnji s dentalnim laboratorijem, stomatolozi mogu definirati rasporede za rad u laboratoriju i njihove postupke. Oba popisa trebala bi se redovito provjeravati za ažuriranja i dodatke. Oni su osnova planiranja rasporeda. Takav pristup štedi trud i vrijeme jer mnogi upiti tako postaju nepotrebni. Vrijeme uloženo u sistematizaciju brzo će se isplatiti, najkasnije kada stomatolog dođe kući nakon manje napornog radnog dana.

2    KOMUNIKACIJA UNUTAR TIMA

UPRAVLJANJE STRESOM U STOMATOLOŠKOM TIMU

Briga o snažnom timskom duhu i korisna kohezija trebale bi se nalaziti među najvažnijim funkcijama upravljanja. Dobra interna komunikacija i suradnja imat će pozitivan utjecaj na opće raspoloženje. Poticanjem članova tima da izraze svoje zabrinutosti i osnaživanjem da donose vlastite odluke, stomatolog stvara temelj za povjerenje i motivaciju. Ako član tima osjeća da ga šef cijeni, bit će bolji u svom poslu. Štoviše, njihovo zadovoljstvo na radnom mjestu prenijet će se na pacijente. Oni će se osjećati opuštenije u ambulanti ako se stomatolog i tim također osjećaju opuštenima.

Timski rad ključan je ne samo u odnosu između stomatologa i njegova asistenta kod stomatološkog stolca, već i općenito kada govorimo o ponašanju prema pacijentima. Nekoliko aspekata moglo bi pomoći u oblikovanju tima i interakciji. Jasni ciljevi vezani uz ekonomske rezultate i očekivanja od tima čine temelj uspješnog timskog rada. Zajedničke vrijednosti pomažu u razvijanju kulture tima i daljnjem razvoju tima.

Otvorena komunikacija i rješavanje sukoba uzimajući u obzir obje strane ključni su za razjašnjavanje uzroka i pronalaženje rješenja za bilo koji problem. Stomatolog koji obraća pažnju na članove svojeg tima zna da će poneka pohvala i osmijeh činiti značajnu razliku za njihove pomoćnike, a potom utjecati i na pacijente.

RIJEŠITE STRES TEST I SAZNAJTE KOLIKO JE STRESA U VAŠOJ ORDINACIJI
pod stresom ste? evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći
25/03/19|