Prikaz slučaja

Digitalni protokol u estetskoj stomatologiji

Pacijentica je došla zbog nezadovoljstva trenutnim osmijehom. Želja je bila promjeniti boju i oblik zuba, te zamijeniti postojeću metal-keramičku krunu na zubu 23.

Odlučeno je da će se raditi minimalno invazivna terapija ljuskama 14 – 24, s izuzetkom zuba 23. Digitalnim putem uzet je otisak. Izrađen je dizajn modela, bataljaka i ljuski, koji su zatim printani na cara Print 4.0  u model, guide i cast rezinu. Zasebni bataljci printani su radi kontrole marginalnog ruba.

Ljuske su izrađene press tehnikom od litij disilikatne keramike. Ljuske 14, 13, 24 i kruna 23 su prešane u punoj anatomskoj formi te individualizirane bojama za karakterizaciju HeraCeram Stains, dok su ljuske 12 – 22 dodatno individualizirane sa HeraCeram 750 radi prirodnijeg izgleda.

Autor prikazanog slučaja:

Matej Vidić, dent.teh.

Dentalni laboratorij Matej Vidić

saznajte više o 3d printanju
Heraceram zirkonia 750
Heraceram stains
04/07/19|