Slučaj iz prakse

Prednosti korištenja 3D printera u svakodnevnom radu

Mogućnosti 3D printera su opsežne, kao i potencijal koji se skriva u ovoj tehnologiji. Primjena 3D printera u praksi mijenja dosadašnji način rada, otvara nove mogućnosti i stvara nove rutine.

Prikazan je slučaj prinatanja krune i ljuskica na 3D printeru cara Print 4.0 u cast rezinu.

Vrijeme printanja je bilo ekspresnih 12 minuta. Preciznost i kompatibilnost cast rezina, u ovom slučaju dima Print cast, sa drugim printerima je u potpunosti zadovoljavajuća, što olakšava komunikaciju sa udaljenim ordinacijama pri printu modela radi analize brušenja.

Za razliku od rada s voskom, tvrdoća cast rezina omogućuje lakšu kontrolu cut-backa. Istovremeno pomaže u estetskoj i funkcionalnoj analizi prije prešanja i finaliziranja rada. Printani model mock up-a korišten je kao vodilja za finalni rad.

Potpuno izgaranje cara Print cast rezina omogućuje odličan rezultat kod prešanja litijevog disilikata.

Dodatnom individualizacijom keramikom HeraCeram Zirkonia 750 i HeraCeram Stains univerzalnim materijalima za karakterizaciju, te na kraju mehaničkim poliranjem i obradom postignuta je prirodna tekstura, izgled i sjaj zuba.

Autorica slučaja:

Lorena Rak, dipl.lab.zub.prot.

Zubotehnički laboratorij Dragan Jurković

Želite znati više o 3D printanju?

Ovdje ćete pronaći pregled najvažnijih informacija i činjenica vezanih uz 3D printanje u stomatologiji.

sve o 3D printanju
30/07/19|