10 SAVJETA ZA PRAVILNU POLIMERIZACIJU ISPUNA

VAŽNOST PRAVILNE POLIMERIZACIJE KOMPOZITNIH RESTAURACIJA

Neujednačeni snop svjetlosti na uređajima za svjetlosnu polimerizaciju utječe na mikro tvrdoću kompozitnog materijala na bazi smole, što može biti jedan od uzroka neuspjeha restauracije. U nastavku pročitajte smjernice za pravilnu polimerizaciju koja je temelj uspješnih kompozitnih restauracija.

  • Uvijek pročitajte upute za uporabu proizvoda.

  • Gledajte u područje koje polimerizirate uređajem za svjetlosnu polimerizaciju. Koristite zaštitnu opremu za oči tijekom polimerizacije i izbjegavajte izravno gledanje u plavu svjetlost.

  • Približite vrh polimerizacijske lampe što je više moguće površini ispuna koju polimerizirate.

  • Nagnite vrh lampe kako bi sve površine koje polimerizirate bile jednoliko izložene snopu svjetlosti.

  • Na mjestima gdje je preostali dentin tanak, izbjegavajte korištenje lampe visokog intenziteta, da ne dođe do pregrijavanja pulpe . Ako je potrebno, koristite tehniku ​​hlađenja kako bi izbjegli pregrijavanje pulpe.

  • Kompoziti različitih boja zahtijevaju diferencirano polimerizacijsko svjetlo. Vrijeme polimerizacije nije uvijek 20 sekundi – različiti foto-inicijatori zahtijevaju različita vremena ekspozicije.

  • Promjer svjetlosnog snopa je vrlo važan i može imati veliki utjecaj na rezultat restauracije. Mali promjer snopa, 6 – 9 mm, je prikladan za male i srednje velike ispune. U slučaju velikih ispuna, potrebno je duže polimerizirati.

  • Uvijek provjerite da je snaga svjetlosnog snopa na odgovarajućoj razini.

  • Redovito provjeravajte površinu svjetlovodiča – priprazite na pukotine ili prljavštinu (poput ostataka kompozitnog materijala).

  • Zapamtite da je kvaliteta svjetlosti važnija od kvantitete. Iako ne možete previše polimerizirati kompozitni materijal – pripazite da ne pregrijete okolno meko tkivo.

Dr. Charlotte Bern-Hansen

Dentist & KOL Manager

Kulzer Nordic and Baltic

SVE O TRANSLUX WAVE POLIMERIZACIJSKOJ LAMPI
28/02/20|