MANJE JE ČESTO VIŠE

FRUGALNE STOMATOLOŠKE METODE LIJEČENJA

U sklopu koncepta frugalnog stomatološkog liječenja, pacijenti se liječe uz pomoć pragmatičnih, održivih i često cjenovno isplativih materijala i rješenja koja štite pacijente od izlaganja invazivnim postupcima i ekstrakcijama. U ovom članku predstavljamo vam četiri frugalne metode liječenja.

1

Ugodna alternativa tradicionalnoj anesteziji

Intraligamentarna anestezija (ILA) nježna je alternativa za tradicionalnu anesteziju: primjena lokalnog anestetika korisna je kod raznih indikacija jer je manje stresna za krvožilni sustav. Ubrizgavanjem djelatne tvari u dezmodont periodoncija postiže se trenutna i potpuna anestezija individualnog zuba, bez osjećaja utrnulosti jezika, usana ili obraza kod pacijenta.

Odlično izvedena hiperemija marginalne gingive tijekom intraligamentarne anestezije.

2

Minimalno invazivna metoda liječenja ekstenzivnih oštećenja

Danas se i ekstenzivna oštećenja zubnog tkiva mogu liječiti s pomoću direktnih restauracija. Metoda elevacije proksimalnog kaviteta (engl. proximal box elevation, dalje u tekstu: PBE metoda) i slične metode temelje se na ideji da se prvo koronalno položi proksimalni kavitet s pomoću kompozitnog inkrementa u jako oštećenom zubu. U sljedećem koraku može se umetnuti finalni kompozit ili keramička restauracija. PBE metoda unapređuje popularne koncepte liječenja produljenjem kliničke krune zuba na dva načina. Stomatolog prestaje s produljenjem ili istiskivanjem ako se restauracijski rub kompozita može položiti supragingivalno.

Bitno je imati na umu da bi završeni i ispolirani rubovi trebali završavati barem 1 milimetar iznad alveolne kosti i da ne bi trebali stvarati oštećenja na spoju vezivnog tkiva. U slučaju da se restauracijski rub treba dublje umetnuti, produljenje krune biti će potrebno, ali ne toliko ekstenzivno. Uz PBE metodu, udaljenost između ruba kosti i restauracijskog ruba može se postaviti na otprilike jedan milimetar. Primjenom odgovarajućih tehnika i materijala i uz dobru oralnu higijenu, moguće je postići uvjete bez upala u aproksimalnoj regiji, čak i ako je biološka širina manja od jednog milimetra.1

3

Pametno planiranje tretiranja pukotina

„Svaka pukotina mora se zatvoriti“: to je geslo moderne stomatologije. No, pukotine bez značajnih nedostataka i primjetnih estetskih nepravilnosti mogu ostati u svojem originalnom stanju. Stomatolozi moraju pažljivo procijeniti situaciju, čak i kod pacijenata sa skraćenim zubnim nizom.

Retrospektivno kohortno istraživanje provedeno u Nizozemskoj pokazalo je da skraćene zubne proteze mogu ostati stabilne kroz više desetljeća.2 Umjesto restauracije zubnog mosta ili implanto-protetske restauracije, direktno proširenje zuba ili susjednih zuba upotrebom kompozitnog materijala može biti alternativna mogućnost liječenja za zatvaranje pukotine na zubu.

Središnja dijastema još je jedan primjer: ona se može zatvoriti s pomoću faseta ili kruna uz ortodontsko liječenje, što su skupe metode koje dugo traju, ali može se zatvoriti i upotrebom nosača napravljenog od kompozitnog materijala. Osim toga, pretvorba očnjaka u lateralni sjekutić s pomoću kompozitnog materijala jednostavna je, ali praktična mogućnost ako prednji zub nije pričvršćen.

Ekspanzivna distalna lezija zuba 35 nakon hitnog endodontskog liječenja zbog dubokog karijesa.

Besprijekoran prijelaz između direktne postendodontske restauracije izvedene s pomoću kompozitnog materijala Venus Pearl i preostalog zuba nakon podizanja distalnog kaviteta.

4

Očuvanje umjesto obnavljanja

Frugalna stomatologija također podrazumijeva i očuvanje postojeće restauracije umjesto njezina obnavljanja odnosno zamjene: intraoralni popravci mogu značajno produljiti vijek trajanja direktnih i indirektnih restauracija.3

Manja oštećenja, poput ljuštenja faseta ili lokaliziranih lezija karijesa na restauracijskom rubu mogu se popraviti intraoralnim postupcima. No, da bi se to izvelo, vezivanje mora biti kompatibilno s upotrjebljenim materijalima. U tim slučajevima bitno je upotrebljavati adhezive koji se lijepe na razne stomatološke materijale, poput adheziva GLUMA Bond Universal.

Bitno je ispravno nanijeti atheziv kako bi se osiguralo da restauracija savršeno djeluje sa sredstvom za vezivanje. Korisnici trebaju slijediti upute na pakiranju i obratiti pažnju na postupak nanošenja i vrijeme polimerizacije.

Kao što je navedeno u gore navedenim primjerima, dobra stomatološka njega ne znači nužno provođenje postupaka uz uporabu vrhunske tehnologije. U današnje vrijeme frugalne intervencije nude mnoštvo mogućnosti za dugotrajnu njegu koja je minimalno invazivna. Odluku o konkretnom postupku koji će se provoditi trebala bi se donositi zajedno s pacijentom, na temelju detaljne analize procjene rizika.

Reference

  • Frese C, et al. Proximal Box Elevation with Resin Composite and the Dogma of Biological Width: Clinical R2-Technique and Critical Review. Oper Dent 2014;  39 (1):22-31.
  • Gerritsen AE, et al. (2013a). Increased risk for premolar tooth loss in shortened dental arches. J Dent 41(8), 726-31.
  • Hickel R, et al. Repair of restorations – criteria for decision making and clinical recommendations. Review. Dental Materials 29 (2013): 28-50
Prolistajte najnovije izdanje našeg “we” časopisa
29/04/20|