MULTIMORBIDITET U STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

PAŽLJIVA PROCJENA RIZIKA I KORISTI

Porast u broju osoba s dvije ili više kroničnih bolesti predstavlja sve veći izazov za zdravstvo. No, što zapravo znači multimorbiditet? Na što bi stomatolog trebao obratiti pažnju? I koje su preporuke u liječenju? Dr. Andrea Diehl, stomatologinja iz Berlina, odgovara na ova ključna pitanja.

U posljednjih nekoliko desetljeća očekivani životni vijek je u stalnom porastu te je sada u prosjeku dulji od 75 godina u gotovo 60 zemalja1. Do 2040. godine očekuje se da će životni vijek za više od 300 milijuna ljudi diljem svijeta biti dulji od 80 godina, što je porast od 141 %. U isto vrijeme, to dovodi do velikog porasta kroničnih bolesti, poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze i duševnih bolesti.

Multimorbiditet je stanje u kojem osobe istovremeno boluju od više različitih dugotrajnih bolesti.

Prema nekim mišljenjima, kriterij za multimorbiditet je postojanje dvaju kroničnih bolesti, dok drugi smatraju da taj kriterij čini kombinacija triju ili više bolesti. No, bez obzira na njegovu točnu definiciju, činjenica je da je multimorbiditet rasprostranjen diljem svijeta te da je u posljednjih nekoliko godina postao sve raširenija pojava1.

Uz to, prisutnost različitih bolesti povećava se kako starimo: istraživanja provedena na više od 70 milijuna ljudi u 12 zemalja pokazala su porast multimorbiditeta kod starije populacije između 55 % i 98 %5, 6. Spol je još jedan bitan čimbenik u pojavi multimorbiditeta – kod žena postoji veća vjerojatnost za pojavu višestrukih bolesti2. I konačno, multimorbiditet je povezan sa društveno-gospodarskim statusom, to jest, kod skupina s niskim dohotkom postoji veća vjerojatnost za pojavu kroničnih bolesti3.

Potrebno je naglasiti da velika, heterogena skupina ljudi pati od multimorbiditeta i da je, u takvom slučaju, teško utvrditi standardizirane preporuke liječenja, posebice zato što su kliničke studije koje se bave multimorbiditetom rijetke. Bez obzira na to, u stomatološkoj ordinaciji postoji sve veća potreba za djelovanjem.

Polifarmacija: druga strana medalje

Kako starimo, ne povećava se samo rizik od pojave multimorbiditeta nego i rizik od polifarmacije, to jest, istodobnog i kontinuiranog unosa raznih lijekova. Iako ne postoji jednolična definicija ovog pojma, često se smatra da je to unos pet ili više lijekova. U industrijaliziranim zemljama, učestalost polifarmacije iznosi između 25 % i 80 %, ovisno o definiciji koja se upotrebljava, regiji koja se proučava i odgovarajućem zdravstvenom sektoru4. Sve veći broj ljudi u zemljama u usponu i razvoju susreće se s pojavom polifarmacije, uglavnom zbog duljeg očekivanog životnog vijeka i lakšeg pristupa lijekovima5.

U načelu, postoji linearna veza između broja lijekova koji se unose i pojave problema vezanih uz lijekove6. Na primjer, polifarmacija može dovesti do štetnih događaja poput padova ili krvarenja, izbjegavanja pregleda i liječenja, problema sa suradljivošću, neplaniranih prijema u bolnicu pa čak i smrti. Uz to, postoje lijekovi koji mogu pogoršati tijek bolesti („interakcija između lijeka i bolesti“)7. Liječenje multimorbidnih pacijenata s polifarmacijom stoga uključuje posebne rizike, primjerice veliku mogućnost krvarenja zbog antikoagulansa ili periodontitisa uzrokovane lijekovima koje piju.

No postoji veliki sraz između zahtjeva stomatologije utemeljene na znanosti, postojećeg okvira zdravstvene politike i liječenja multimorbidnih pacijenata. Stomatolog danas mora odvagnuti prednosti i rizike liječenja pažljivije nego ikada prije.

Posljedice za stomatologiju

Istodobno s pojavom ovih trendova, u mnogim zemljama poboljšana profilaksa pogoduje rastu broja osoba koje u starosti imaju vlastite zube. Kao posljedica toga, i oni također imaju koristi od vrhunskih rješenja za zamjenu zuba, kao što su fiksne restauracije implantata. No postoji veliki sraz između zahtjeva stomatologije utemeljene na znanosti, postojećeg okvira zdravstvene politike i liječenja multimorbidnih pacijenata. Stomatolog danas mora odvagnuti prednosti i rizike liječenja pažljivije nego ikada. Bitno je da se preporuka stomatologa za terapiju temelji na pacijentovim individualnim ciljevima liječenja, a ne samo na onome što je danas moguće s obzirom na moderne koncepte liječenja.

Sve veća potreba za koordinacijom

Prije liječenja multimorbidnih pacijenata nužno je da se pacijenti posavjetuju s liječnikom, a liječničko savjetovanje mora uključivati i detaljan razgovor o pacijentovoj anamnezi. Sve patološke promjene moraju biti uključene u konačnu kliničku procjenu tijekom postavljanja početne dijagnoze. Stomatolozi moraju isplanirati način koji će im omogućiti da se tome više posvete.

U tom smislu, liječnici opće prakse imaju ključnu ulogu za stomatologe jer posjeduju točno znanje o tijeku pacijentove bolesti i različitim terapijskim pristupima. Interdisciplinarna suradnja s drugim medicinskim disciplinama također može biti neophodan korak u ovom procesu. Stomatolozi također moraju posjedovati dobro temeljno znanje medicine i interne medicine. Moraju biti u stanju prepoznati i procijeniti sve moguće komplikacije stomatološkog liječenja povezane s kroničnim bolestima i uzeti ih u obzir u procjeni rizika. Stoga stomatolozi trebaju uvijek biti u toku, koliko god je to moguće, s najnovijim otkrićima u internoj medicini i farmakologiji.

Zaključak za stomatološke ordinacije

Kod većine osoba starije dobi koje dolaze u stomatološku ordinaciju postoji multimorbiditet u različitim razmjerima, često s kompleksnim skupinama rijetkih bolesti. Zbog toga je rizik od konflikata među terapijama tijekom stomatološkog liječenja iznimno visok. Trenutno se odluke u liječenju multimorbidnih pacijenata u velikoj mjeri temelje na osobnom iskustvu stomatologa. Bitno je razviti dodatne kirurški primjenjive smjernice koje će obuhvatiti najuobičajenije mogućnosti nastanka konflikata među terapijama.

INTERAKCIJA ORALNOG I CJELOKUPNOG ZDRAVLJA

Kako starimo, naše se oralno zdravlje pogoršava – ne samo zbog ograničene pokretljivosti ruku, smanjenih motoričkih sposobnosti, lošeg vida, nedostatka motivacije i smanjene salivacije. Zubni plak i upala usne šupljine mogu izazvati druge probleme i bolesti, poput povećanog rizika od upale pluća. Dokazano je da je kod pacijenata koji boluju od periodontitisa pet puta veći rizik od upale pluća8. U studiji provedenoj početkom 2000. godine, japanski znanstvenici povezali su bakterije iz usta, grla i crijeva s upalom pluća i dokazali da tjedna rutina odlaska stomatologu radi održavanja oralne higijene smanjuje rizik od upale pluća9.

DR. ANDREA DIEHL

Od 1993. radi kao stomatologinja i stručnjakinja za alternativnu medicinu u vlastitoj stomatološkoj ambulanti. U svojem radu bavi se otkrićima funkcionalne i diferencijalne dijagnostike te komplementarnim terapijama. Također je autorica stručnih tekstova i drži govore koji obrađuju te teme. Dr. Diehl se već dugi niz godina bavi područjem gerijatrijskih pacijenata u stomatologiji i u sklopu svoje mobilne stomatološke ordinacije liječi pacijente na licu mjesta u bolnicama i staračkim domovima.

PROČITAJTE VIŠE O MULTIMORBIDITETU I POLIFARMACIJI

Reference

  1. Uijen AA, et al. Multimorbidity in primary care: prevalence and trend over the last 20 years. Eur J Gen Pract. 2008; 14(s1):28-32.
  2. Violan C, et al. Prevalence, determinants and patterns of multimorbidity in primary care: a systematic review of observational studies. PloS One. 2014; 9(7):e102149.
  3. Marengoni, A, et al. Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. Ageing research reviews, 2011. 10(4): p. 430-439
  4. McLean G, et al. The influence of socioeconomic deprivation on multimorbidity at different ages: a cross- sectional study. Br J Gen Pract. 2014;64(624):e440-7.
  5. Nascimento RC, et al. Polypharmacy: a challenge for the primary health care of the Brazilian unified health system. Rev SaudePublica 2017; 51 (Suppl 2): 19s.
  6. MoBhammer D, et Polypharmacy – an upward trend with unpredictable effects. Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 627-3
  7. Markun S, et al. Therapeutic conflicts in emergency department patients with multimorbidity: a cross-sectional study. PlosONE 2014; 9
  8. Awano S, et al. Oral health and mortality risk from pneumonia in the elderly. J Dent Res 87:334-339 (2008).
  9. Yoneyama T, et al. Mundpflege reduziert Lungenentzündung bei alteren Patienten in Pflegeheimen. J Am Geriatr Soc 50 (3), 2002, 430-433.
23/07/20|