Estetske i trajne restauracije u praksi

Prve kompozitne restauracije ugledale su svjetlo dana 60-ih godina prošlog stoljeća kada su predstavljeni prvi kompozitni materijali. Čestice punila su bile izuzetno velike, a koristili su se pretežno za anteriorne restauracije.

Kako se tijekom godina poboljšavao sastav materijala, tako su se povećavale mogućnosti rada s njime. U početku je materijal bio čvrst i izdržljiv, zatim se razvijala estetika, a danas on ujedinjuje najbolje od obje dimenzije. Suvremeni kompozitni materijali pokrivaju najširi raspon indikacija, jednostavni su za rad i pružaju odlične rezultate na obostrano zadovoljstvo doktora i pacijenta.

TCD monomer – usitinu poseban spoj

Tržištu nedavno predstavljeni kompozit Charisma Topaz, nasljednik je Charisme Opal, nastao je kao rezultat bliske suradnje struke diljem svijeta i Kulzerovog odjela za istraživanje i razvoj. Karakteriziraju ga jednostavno korištenje zahvaljujući kremastoj konzistenciji, zbog čega se ne lijepi prilikom modeliranja, zatim odlična fizička svojstva i raznolikost pri slojevanju. Sastavni dio Topaza, kao i Charisme Diamond, je TCD-uretan: monomer koji u sebi sadrži predpolimerizirane čestice punila i visoko dizperzirane nano čestice. Zahvaljujući ovom jedinstvenom spoju poboljšana su fizička svojstva materijala i stres na skupljanje je minimalan. Zbog svega navedenog Topaz je moj primarni materijal izbora, posebice u estetskoj zoni kod restauracija gdje želim izvrsne i što prirodnije rezultate.

Charisma Topaz u svakodnevnoj praksi

Tridesetogodišnja pacijentica, nezadovoljna svojim osmijehom, diastemama u donjoj fronti idealan je kandidat za rad s Charismom Topaz. Postavljena dijagnoza kompresije u gornjoj fronti i nedostatke centralnog inciziva u donjoj fronti otvarala je opcije za nekoliko mogućih terapija:

  • direktne kompozitne ljuskice,

  • indirektne keramičke ljuskice,

  • krunice (cirkon, bezmetalne keramike ili metalkeramičke)

  • ortodontska terapija.

U konačnici sam se odlučila za izradu direktnih kompozitnih ljuskica. Kako bi pojednostavnili rad i imali točni odnos širina donjih zubi, nakon uzimanja situacijskog otiska u laboratoriju se izrađuje navoštani model. Preko navoštenog modela silikonom je izrađen silikonski ključ koji će se koristiti za postavljanje prvog sloja kompozita pacijentu u ustima.

Nakon laganog zakošavanja cakline, na mezijalnim i distalnim djelovima zubi nanosi se ortofosforna kiselina, nakon petnaestak sekundi dobro ispere i lagano posuši. Potom se nanese sloj Gluma 2Bond adheziva, ostavi se da djeluje dvadeset sekundi, a zatim laganim zrakom ispuše kako bi se sredstvo rasporedilo po čitavoj površini. Na kraju se tretirano područje polimerizira dvadeset sekundi.

Tehnika slojevanja s više nijansi

Nakon provjere njegovog pristajanja  u ustima, u silikonski ključ nanosimo prvi sloj Charisme Topaz, transparentnu nijansu CO (Clear Opal). Kao što sam naziv kaže, radi se o opalescentnoj, visoko translucentnoj nijansi, idealnoj za imitiranje prirodne strukture cakline.  Nakon toga silikonski ključ nam više nije potreban za rad budući će prvi polimerizirani sloj kompozita služiti kao podloga tj. baza na koju se dalje postavljaju ostali slojevi kompozita.

Izrada kompozitne ljuskice

U slučajevima zatvaranja dijastema potrebno je napraviti dobru kontaktnu točku. U ovom slučaju se interdentalno postavlja Garisson metalna stripsa, ali u suprotnu poziciju (obrnuti položaj) od one u koju se stavlja na području molara i premolara i fiksira se interdentalnim silikonskim kolčićem.

Kako bi konačni izgled restauracije bio što prirodniji, mezijalno i distalno se ponovo postavlja transparentna nijansa CO u jako tankom sloju. Sada kada su lingvalna podloga i aproksimalni zidovi napravljeni od transparentnog CO, što će u konačnici dati „dubinu“ restauraciji, postavljaju se i ostali slojevi.

Prvi sljedeći sloj je Charisma Topaz OM (opaque medium) dentinska boja koja se stavlja na mjesta gdje se prirodno nalazi dentin i na mjesta gdje je potrebno prikriti postojeća obojenja ili prijelaze između cakline i dentina. Ova opakna boja se ne stavlja do incizalnog brida i do aproksimalnih zidova jer bi na taj način blokirali transparenciju.

Posljednji sloj čini caklinska odnosno univerzalna  A2 boja, koja se postavlja od cervikalnog dijela zuba pa sve do incizalnog brida.

Završno, nakon skidanja izolacija, pomoću stripse se uklanja višak kompozita, modelira se morfologija samih zubi i polira se. Karakteristika Charisma Topaz materijala je izrazito smanjena površinska hrapavost, tako da nije potrebno pretjerano polirati.

Zadovoljan osmjeh pacijentice govorio je više od tisuću riječi.

Saznajte više o Charisma kompozitima

Tina Vukičević, dr.med.dent.

Dental Office Tina

Radnički dol 17, Zagreb

info@dentalofficetina.com

Zatražite besplatni uzorak Charisma Topaz kompozita!

Jeste li znali da većina kompozitnih materijala dostupnih na tržištu se temelji na BIS-GMA matrici?

Naši kompoziti su drugačiji.

Charisma Diamond i Charisma Topaz su jedini kompoziti temeljeni na TCD matrici. TCD monomeri se sastoje od rigidne srži i fleksibilnih postraničnih uretanskih lanaca što rezultira višestrukim vezama između dva monomera. Ovaj način povezivanja, te sama građa monomera osiguravaju dugotrajnost restauracije, nisko volumno skupljanje (shrinkage) te umanjuju mogućnost nastajanja pukotina ili loma.

Želite li isprobati ovaj jedinstveni materijal?

Pišite nam na iva.babic@kulzer-dental.com i zatražite svoj besplatni uzorak.