Klinički slučaj, dr.med.dent. Tina Vukičević

Dvadesetogodišnja pacijentica je odlučila promijeniti zadnji amalgamski ispun koji ima na zubu 36. Ispod amalgamskog ispuna se nalazila cink-oksidna podloga koja je ostavljena jer je rentgenskom snimkom utvrđeno da je nije potrebno uklanjati.

Dubina kaviteta je otprilike 3-4 mm pa smo se odlučili da materijal ispuna bude Charisma Bulk Flow One.

Charisma Bulk Flow One je kompozitni materijal kojim se mogu popuniti kaviteti dubine do 4mm i nije potrebno stavljati kao zadnji sloj konvencionalni kompozit. Prednost ovog Bulka pred drugim bulk materijalima je da je tekući i da ima samo jednu boju, tako da problem kod izbora boja ne postoji.

Materijal se zbog  Adaptive Light Maching tehnologije lako prilagođava okolnom tkivu zuba i poprima boju koji sam zub ima. Kao jedan od obitelji ONE pokazao se dobrim za usklađivanje svih boja zuba od A1 do D4 čak i kod obilnih  kaviteta.

S obzirom da je materijal tekući jednostavno se aplicira u kavitete, a isto tako nema opasnosti od „curenja“ kod kaviteta u gornjoj čeljusti zbog konzstencije materijala (nije prerijedak).

Ovaj materijal se može koristiti sam, isto tako se može i koristiti u kombinaciji sa konvencionalnim kompozitima, bilo sa opaknijim kompozitom kao prvim slojem kako bi se prikrila obojenja na zubu ili kompozitom u boji zuba kao zadnjim slojem zbog bolje prilagodbe boje kod većih (širih) ispuna.

Definitivno oduševljeva njegova superiorna visoka radiološka vidljivost koja omogućuje sigurnu daljnju dijagnozu!

CHARISMA BULK FLOW ONE
PROVJERITE AKTUALNE PROMOCIJE

Tina Vukičević, dr.med.dent.

Dental Office Tina

Primorska ulica 10, Zagreb