U današnjem svijetu, gdje je ekološka održivost sve veća briga u raznim sektorima, zelena stomatologija predstavlja vitalan pristup smanjenju ekološkog otiska stomatoloških ordinacija uz osiguravanje optimalnih ishoda oralnog zdravlja. Prihvaćanjem načela i strategija zelene stomatologije, stomatološki stručnjaci mogu predvoditi promjenu u stvaranju održivije i ekološki prihvatljivije stomatološke industrije putem odgovornog upravljanja resursima i prakse očuvanja.  Stoga, prihvaćanjem ekološki prihvatljivih praksi, stomatološke ordinacije imaju priliku pridonijeti društvenoj dobrobiti zajednica kojima služe.

U ovom blogu otkrit ćete na koji način stomatolozi mogu utjecati na održivost u stomatologiji. 

1. Očuvanje energije i resursa:

Jedno od temeljnih načela zelene stomatologije je očuvanje energije i resursa. Provođenjem energetski učinkovitih praksi, stomatološke ordinacije mogu značajno smanjiti svoj utjecaj na okoliš. To uključuje nadogradnju na energetski učinkovite rasvjetne sustave i uređaje, korištenje senzora kretanja i mjerača vremena te razmatranje obnovljivih izvora energije kao što su solarni paneli.

2. Gospodarenje otpadom i recikliranje:

Gospodarenje dentalnim otpadom predstavlja značajan i skup problem u stomatološkom sektoru. Prema procjenama Eco Dentistry Association, samo Sjedinjene Američke Države troše 1,7 milijardi tona sterilizacijskih vrećica godišnje za zubni otpad! Nepravilno odlaganje otpada može dovesti do onečišćenja tla i podzemnih voda. Stoga postoji jasna potreba za učinkovitim strategijama gospodarenja otpadom koje su usmjerene na smanjenje ili ponovnu upotrebu materijala kad god je to moguće. Unutar stomatološke ordinacije otpad treba odvajati u kante označene bojama za različite vrste otpada, poput papira, gume i stakla. Jedan član vašeg tima neka provjeri i odgovorno pakira kante za pravilno odlaganje. Osim toga, svi članovi osoblja trebali bi biti obučeni o tehnikama smanjenja otpada kako bi se količina kućnog ili stomatološkog otpada smanjila na najmanju moguću mjeru. Razvrstavanje otpada mora uključivati ​​odvajanje sanitarnog otpada kako bi se spriječilo da potencijalno kontaminirani otpad završi na odlagalištima. Materijalima koji se mogu reciklirati trebaju pravilno rukovati specijalizirane tvrtke, a metalni mikro-alati koji se koriste u stomatološkim ordinacijama također se mogu reciklirati. Prihvaćanje ekološki prihvatljivih praksi je ključno, a stomatološke ordinacije mogu primijeniti model Four R: Reduce, Reuse, Rethink, and Recycle. To uključuje izbjegavanje upotrebe potrošnog materijala za jednokratnu upotrebu kad god je to moguće, pripremu predmeta za ponovnu upotrebu, promicanje recikliranja i osiguravanje pravilnog odlaganja medicinskog otpada na temelju standarda za pojedinu zemlju. Klinike mogu provesti jednotjedni plan kontrole otpada kako bi pratile proizvodnju otpada i identificirale mogućnosti za poboljšanje. Bilježenjem i procjenom količine stvorenog otpada, stomatološki timovi mogu surađivati ​​u pronalaženju rješenja i provođenju mjera za smanjivanje otpada. Materijale za jednokratnu upotrebu treba zamijeniti alternativama koje je moguće reciklirati kad god je to izvedivo, kao što je zamjena plastike papirom ili istraživanje materijala vlastite izrade, budući da je za razgradnju plastike potrebno puno vremena.

3. Ekološki prihvatljivi stomatološki materijali i tehnike:

Odabir održivih stomatoloških materijala i tehnika ključan je za zelenu stomatologiju. Stomatološke ordinacije mogu se odlučiti za biobazirane, netoksične materijale koji se mogu reciklirati kad god je to moguće. Uz to, uključivanje digitalne stomatologije, CAD/CAM tehnologije i 3D ispisa može smanjiti rasipanje materijala i poboljšati preciznost.

4. Edukacija pacijenata i preventivna njega:

Promicanje edukacije pacijenata i preventivne skrbi ključni su u zelenoj stomatologiji. Educiranjem pacijenata o pravilnoj praksi oralne higijene i važnosti preventivne skrbi, stomatolozi mogu smanjiti potrebu za invazivnim i resursno zahtjevnim postupcima.

Kulzerova predanost održivosti:

Kulzer se prilagođava regulatornim zahtjevima i brizi za okoliš, pokazujući svoju predanost održivosti. Zajedno s istaknutim stomatološkim tvrtkama i liječnicima, dijeli zajedničku viziju promicanja ekološke svijesti unutar stomatološke industrije. Prepoznajući važnost održivosti, Kulzer surađuje sa drugim zainteresiranim stranama u industriji pod vodstvom Svjetske stomatološke federacije FDI u postizanju zajedničkih ciljeva.

Sukladno EU Direktivi o medicinskim uređajima (MDR) i drugim zakonskim zahtjevima, Kulzer je napravio izmjene na pakiranju. Ova promjena ne samo da osigurava usklađenost, već također pomaže u smanjenju viška otpada. Što se tiče dentalnih proizvoda, promijenili smo pakiranje Charisma setova. Komponente će sada biti sastavljene u tri odvojene ambalaže i zajedno pakirane u jednu kutiju. Nova kartonska ambalaža štedi oko 10,5 tona plastike godišnje! Također, za laboratorijske proizvode Kulzer planira uvesti novi materijal za pakiranje. Ovaj novi materijal neće ugroziti funkciju ili kvalitetu, ali glavna će razlika biti uključivanje oznake za recikliranje na pakiranju. Ova promjena nudi nekoliko prednosti, uključujući vizualno privlačnu mat površinu koja poboljšava ukupnu kvalitetu proizvoda. Kulzer se ponosi time što je na čelu ovih inicijativa, pozicionirajući se kao pionir u prihvaćanju ekološki prihvatljivih materijala za pakiranje. Ove su inicijative usklađene s Kulzerovim programom korporativne odgovornosti, čiji je cilj postati ‘zeleniji’ u više područja i ispuniti svoju agendu za održivi razvoj tako što će do 2040. postati CO2 neutralna tvrtka.

Izvori:

– Dentistry.co.uk. (2019). Thirteen Ways to Make Your Practice Green. 

https://dentistry.co.uk/2019/06/18/thirteen-ways-make-practice-green/

– Mitsika, I., Mostioglou K., Antoniadou, M., (2023). Thoughts on Green Dentistry: Agree on Green Dentistry Project. Odontiatriko Vima, 521, 8-12. 

https://odvima.gr/wp-content/uploads/2023/05/%CE%9F%CE%92-151low.pdf   

– Eco Dentistry Association, (n.d.). 

https://ecodentistry.org/green-dental-professionals/dental-office-waste/infection-control-waste/  

– Rastogi, V., Sharma, R., Yadav, L., Satpute, P., Sharma, V. (2014). Green dentistry, a metamorphosis towards an eco-friendly dentistry: a short communication. J Clin Diag Res. 2014;8:ZM01–ZM2.