Uvjeti korištenja internet stranice mykulzer.hr

Isključenje odgovornosti

KULZER će poduzeti sve razumne napore kako bi sadržaj internet/web stranice bio točan te kako bi bio pravovremeno ažuriran. Međutim KULZER isključuje svoju odgovornost za bilo koju štetu koja bi nastala korištenjem ovih stranica. Također isključuje se odgovornost za aktualnost, točnost i potpunost sadržaja i opsega imovinskih i drugih autorskih prava trećih osoba koje bi se objavile na web stranici KULZER-a. Nadalje isključuje se odgovornost KULZER-a za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili nekorištenjem informacija ili korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija, te korištenjem poveznica na druge web stranice.

Neobvezujući sadržaj

Sve ponude koje KULZER objavljuje na internet stranicama nisu obvezujuće. Informacije na internetskim stranicama KULZER-a su informativne prirode te mogu sadržavati specifikacije ili općenite opise tehničkih mogućnosti proizvoda. Svaka specifikacija u prodaji roba ili pružanju usluga između KULZERA i korisnika ove web stranice, mora biti navedena u zasebnom pravnom poslu u pisanom obliku, nevezano uz sadržaj ove web stranice.

Zaštita od virusa

KULZER ulaže sve potrebne i razumne napore da zadrži svoje web stranice zaštićene i bez virusa, ali ne može jamčiti nepostojanje virusa. Savjetuje se svakom korisniku web stranice da poduzme sve potrebne i moguće mjere sigurnosti od zaštite na internetu.

KULZER zadržava pravo izmjene sadržaja na svojim web stranicama u svako doba.

Intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj objavljen na web stranici KULZER-a, odnosno podaci i ostali sadržaj (uključujući fotografije) na kojima postoje prava industrijskog vlasništva, autorska ili druga srodna prava,  zaštićeni su od strane njihovih nositelja. Sadržaj ovih stranica ne smije se bez prethodnog pismenog dopuštenja KULZER-a  kopirati, distribuirati, mijenjati, staviti na raspolaganje trećim osobama ili se na drugi način s njima koristiti ili ih upotrebljavati.

Pravna valjanost

Ova izjava o odricanju o odgovornosti predstavlja način predstavlja KULZER-a na internetu. Ukoliko pojedine formulacije, informacije ili dijelovi ovog teksta ne bi bili u potpunosti u skladu sa mjerodavnim propisima, preostali dijelovi ove izjave ostaju na snazi neizmijenjeni.