Suvremena estetika – kompozit ili ljuskica?

Map Unavailable

Datum i vrijeme
03/11/17
All Day

Mjesto
Vik-dental

Kategorija


Tina Vukičević, dr.med.dent.

Edukacijski tečaj je radnog karaktera, a dr. Tina Vukičević će vam kroz niz kliničkih prikaza i praktičnih savijeta otkriti kako možete jednostavno izraditi estetske ljuskice.

Uvodno predavanje govori o tehnikama brušenja za indirektne keramičke ljuskice, daje se pregled tehnika za uzimanje otisaka kao i odgovarajućih materijala za otiskivanje, te na kraju kratak osvrt na postupak  izrade provizorija. U drugom predavanju predstavljaju se suvremeni  kompozitni materijali dostupni na tržištu, te se obrađuju tehnike i načini izrade direktnih kompozitnih ljuskica.

Radni dio tečaja sastoji se od demonstracijskog i radnog dijela za sudionike.

PROGRAM

  • 16.00 – 16.45  uvodno predavanje o tehnikama brušenja za indirektne keramičke ljuskice, pregled odgovarajućih tehnika i materijala za otiskivanje te izrada provizorija
  • 16.45 – 17.45 demonstracija preparacije na modelu, uzimanja otiska i izrade provizorija i radni dio za sudionike
  • 17.45 – 18.00 predavanje o kompozitnim materijalima i tehnikama i načinima izrade direktnih kompozitnih ljuskica
  • 18.00 – 19.00 radni dio za sudionike – slojevito postavljanje kompozitnog materijala Charisma Diamond

MJESTO ODRŽAVANJA: Vik-dental – poslovnica Split
KOTIZACIJA: 300 kn

Ispunite obrazac i prijavite se za navedeni tečaj.

Ovime potvrđujem da sam kao Davatelj suglasnosti obaviješten(a) o činjenicama, obvezama i pravima sadržanim u ovoj suglasnosti te dajem izričitu dobrovoljnu suglasnost u cijelosti za prikupljanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka i to sljedećim osobama: Kulzer d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jaruščica 11, MBS: 080858698, OIB: 04065340333 (voditelj zbirke osobnih podataka) i/ ili njegovim drugim povezanim društvima, svi nadalje u tekstu KULZER, u svrhe naznačene u ovoj Suglasnosti, bez obveze da me o svakoj takvoj obradi ili prijenosu podataka prethodno posebno obavještava. Dopuštam KULZERu da prikuplja, obrađuje i prenosi moje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, naziv poslovnog subjekta koji može sadržavati osobne podatke – posebice naziv ordinacije ili laboratorija, e-mail, područje struke, u sljedeću svrhu - oobavješćivanje o proizvodima i uslugama grupacije KULZER, personalizacija i prilagodba svih komercijalnih obavijesti grupacije KULZER, pružanje što kvalitetnije usluge te promocija usluga i proizvoda kroz slanje newslettera, brošura i drugih promidžbenih materijala, slanje posebnih ponuda ili uzoraka putem pošte i sl. ili za interne svrhe poput statističke obrade podataka, čime izrijekom dopuštam da mi se putem eletroničke pošte ili drugih sredstava elektroničke komunikacije dostavljaju navedeni materijali i komercijalna priopćenja u smislu odredaba članaka 6. do 8. Zakona o eletroničkoj trgovini. Upute za opoziv slanja gore navedenih materijala sadržane su u svakom materijalu koji se šalje korisniku, a sve u skladu s člankom 107. st. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Upoznat sam, da će moji osobni podaci biti obrađivani i u administrativne svrhe, što uključujuće, ali nije ograničeno na svrhe statističke analize, naknade troškova, profiliranja sklonosti te unutarnje procjene. Razumijem da pristanak za prikupljanje, obradu i objavljivanje osobnih podataka mogu opozvati u bilo kojem trenu; Prijenos i dostupnost osobnih podataka omogućen je (uz osiguranje adekvatne razine zaštite i tehničkih mjera) ovlaštenim predstavnicima KULZERa i ovlaštenim osobama uprave društva te iznimno drugim (povezanim) društvima KULZERa, kao i trećim osobama koje obavljaju informacijske, tehnološke i administrativne usluge podrške vezane za gore navedene svrhe. Vaši osobni podaci bit će dostupni kod voditelja zbirke osobnih podataka na Vaš zahtjev, sve u skladu sa zakonskim pravilima o zaštiti osobnih podataka i uvjetima korištenja internetskih stranica KULZER.