U tablici smo prikazali glavna svojstva naših gipseva kako bismo vam pomogli pri izboru.

Molda-Arti Moldafix Moldabaster S Moldano Moldadur Moldastone Cn Moldarock-Royal
Boja Bijela Siva Bijela Plava Plava, žuta Zelena, ružičasta, svijetlosmeđa, boja breskve, siva, boja šampanjca Svijetlosmeđa, svijetlo siva, zlatnožuta
Klasa Posebna
gips
Posebna
gips
2 3 3 4 4
Indikacije Artikulacija Artikulacija Ugradnja proteza Modeli Djelomične i potpune proteze, antagonist Za glavne modele, za sve restauracije Za glavne modele, za sve restauracije
Voda za destilaciju gipsa) 100:30 100:28-30 100:45-55 100:30 100:30 100:22 100:20
Vrijeme stvrdnjavanja
(odvojivo stanje)
8 min 8 min 45 min 30 min 45 min 45 min 45 min
Tlačna čvrstoća nakon 1 sata 18 Mpa 18 MPa 8 MPa 30 MPa 32 MPa 54 Mpa 60 MPa
Proširenje nakon dva sata 0,03 % 0,03 % 0,14 % 0,16 % 0,09 % 0,08 % 0,08 %