Quizzes

Kako se nosite sa stresom u ordinaciji?

{"results":{"7aomh":{"id":"7aomh","title":"Vrlo ste pristojni. ","image":"","imageId":"","desc":"Uvijek se ophodite na pristojan na\u010din i s po\u0161tovanjem. No stalno popu\u0161tanje mo\u017ee biti stresno. Budite hrabriji!","redirect_url":""},"paah0":{"id":"paah0","title":"Vru\u0107e ste glave. ","image":"","imageId":"","desc":"Uvijek ste napeti. Budite oprezni da ne puknete i poku\u0161ajte na\u0107i unutarnji mir u stresnim situacijama.","redirect_url":""},"gsxu1":{"id":"gsxu1","title":"Hladne ste glave. ","image":"","imageId":"","desc":"Ni\u0161ta vas ne mo\u017ee uzrujati i uvijek ste nasmijani. Lako upravljate dnevnim tijekom rada. Pacijenti [...]

25/03/19|